Өглөөний уулзалт

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс туршлагатай шинжээчидтэй уулзах "Өглөөний уулзалтыг" зохион байгуулна.